SCHODY

V životě zažíváme různé věci a různé příběhy. Máme období, kdy jsme šťastni a máme naději, důvěru i víru ve vše…v sebe, vztahy ve svém okolí i v život samotný.
 
Kdy jste žili v takovém „opojení“?
A žijete tak i teď? Máte tyto „3 schody“ stále v sobě?
 
Někdy se nám v životě udějí různé věci a příběhy jako rozchod s milovaným člověkem nebo rozplynutí vzájemné lásky a respektu a úcty, ztráta zaměstnání nebo ztráta fyzická, kdy nám blízký člověk odejde ze života, kdy se odpojíme od naděje, důvěry a víry v lásku, sounáležitost, kdy se odpojíme od sebe-důvěry, sebe-hodnoty, sebe-lásky i víry v druhé, od víry v Život. Naše mysl vytvoří během chvilky emoce nedůvěry, nenávisti, smutku, viny, odporu, selhání sebe či druhých.
 
„Ze svých myšlenek stavíme svůj život.“
 
Vnější okolnosti nám nedají žití v naději, důvěře a lásce. To my sami můžeme jít…krok za krokem…schod za schodem…k sobě.
A najít i žít NADĚJI… DŮVĚRU… VÍRU… ve svém srdci, těle i duši.
SAM_6879

Kateřina Nesvadbová

Průvodce metody The Work, průvodce změnou životních postojů,lektorka tanečních meditací Loona dance, meditace vědomých doteků, tance, semináře, kurzy, práce s emocemi.