Ptáme se Života… a co odpovědi?

Umíme naslouchat Životu, když se tam uvnitř sebe ptáme ve chvílích emocí, nemocí, chaosu a zmatku? Máme spousty otázek a dovolujeme Životu a přijímáme odpovědi? Kolikrát se ptáme tam nahoru, co máte v dané chvíli dělat? Nevíme  kudy kam a chceme pomoci, ukázat směrovku (od Života, Osudu, Boha, Andělů)?

směrovky

Co se děje po otázce? ………………….. Jme „otevřeni“ odpovědi?

Podělím se s vámi o dnešní příběh z bylinkové lékárny… Manželský pár vejde do dveří, chvíli tápají a jdou pro radu, pro pomoc. Dívají se mi do očí a paní si žádá kořen pampelišky a něco na stres. Cítím, jak se otevírá velikánský „prostor“ moudrosti, prostor pro byliny a jejich pomoc na rakovinu. Vidím, jak jsou manželé otevřeni přijmout pomoc na jejich cestě (už neřeší žádné malichernosti o počasí, o vztazích, o politice, náboženstvích, o rozepřích sousedů,…). Jsou tu………………………. a moudrost též.

sova

 

Do dveří vchází vysoký muž, velký vtipálek, pusu stále plnou narážek a šprýmů. Chvíli čeká, pak razantně položí vybranou věc na pult a chce platit. Zaslechne jen letmo pár slov o bylinách a řekne: „Tak si radši zahulte trávu, ne? Hahahahaha.“ Manželé zírají, já zírám… Prostor moudrosti je tu a… a  jeho „narážka“ je tu. Manžel se ujímá slova s vážnou tváří: „To jste docela přehnal!“ Nastává zvláštní ticho.

Naše duše se setkali.

wedding-834383__180

Jsme tu. Díváme se na sebe a čas plyne dál. Muž si uvědomuje situaci a s jemným gestem ve tváři se všem omlouvá, zaplatí a při pomalém odchodu posílá všem ještě jednu omluvu. Ubíhá ještě pár sekund a přichází odpověď, ano, přichází. Přichází od toho, od koho bychom ji čekali nejméně…. od muže, co rád vtipkuje.

Dívám se manželům do očí, dívám se tam „nahoru“ a děkuji všem, hlavně tomu muži, který nám ukázal směr, ukázal směr cesty pomoci. A tak jsme z jedné poličky vzali konopný čaj na bolesti a dobré spaní, vybrali další bylinné tinktury a spokojení manželé odcházeli s úsměvem domů.

levandule

Vyřkneme-li otázku tam „nahoru“, můžeme otevřít své vnímání, své srdce, své „oči, uši,…“ všem možnostem. Odpověď přichází, někdy šeptem a někdy hodně nahlas. Cítíme, kdy je tu, tam hluboko uvnitř sebe. A… a  pak už víme, jakým směrem jít.

www.katkanesvadbova.cz

Kateřina Nesvadbová
Žena, která doprovází lidi změnou v životě skrze změnu a uvolnění mysli, emocí, těla. Žena, která zprostředkovává vědomou komunikací a jasnocitem lidem zkoumání, objevování, propojování a tvoření uvolněnějšího, svobodnějšího, radostnějšího života. Průvodkyně, která zprostředkovává skrze čtení čaker a telepatickou komunikaci se zvířaty nové prožitky hlubšího propojení se sebou uvnitř i vně člověka, hlubší propojení s říší zvířat a přírody.