ŽÍT TO SVÉ – OSOBNÍ VYZNÁNÍ

Srdce mi plesá radostí…. že jsem ve svých 40 letech uviděla a ucítila tu vášeň a opět „probudila“ hravost, radost , přirozenost a spontánnost v sobě. Srdce mi plesá radostí… když si pustím hudbu a začnu se hýbat… spontánně nechávám tělo, ať si užívá každý tón a vytváří s hudbou v pohybu kreativně tanec. Srdce mi plesá radostí… když vidím, jak ženy, které se mnou tančí, rozkvétají před očima. Jak se blaženě usmívají a užívají si své tělo v uvolněnosti, plné životní energie a sebelásky.

Srdce mi plesá radostí… že jsem prací s myslí uvolnila přesvědčení z dětství, že bylo třeba být hodná holčička a na slovo poslouchat autority…. že jsem prací s emocemi uvolnila poruchy v energetickém systému a emočně se osvobodila z emocí a pocitů, bolestí, spojených s příběhy hodné holčičky… že jsem uvolnila své dvacetileté přesvědčení a nastavení, že k tanci potřebuji muže, protože krásně tančit a užít si to, se dá přeci jen s mužem.

Srdce mi plesá radostí… 10 let žiji svobodně svou přirozenost, spontánnost (někdo říká prdlost), žiji tanečnici a ráda posílám energii přirozenosti, spontánnosti a radosti života dál ženám (a někdy i mužům), pro které je tanec srdeční záležitost nebo chtějí tento „svět“ a energie objevovat a zkoumat a prožívat si „to své“ a své tělo.

Srdce mi plesá radostí…

P.S. Přeji i vám všem, kteří chcete žít to své… přirozeně, spontánně, radostně, uvolněně… přeji vám, abyste našli, to, co hledáte. Nebo už žijete to své a ještě nejste uvolnění a spontánní…. přeji vám všem, ať uvnitř sebe probudíte, propojíte vášeň, radost, odvahu, lásku, kreativitu, intuici, vnitřní moudrost a uvolníte se do láskyplného přirozeného proudu života… žití toho svého. Život je tu pro nás. Žijme to své. S láskou Katka

Kateřina Nesvadbová
Žena, která doprovází lidi změnou v životě skrze změnu a uvolnění mysli, emocí, těla. Žena, která zprostředkovává vědomou komunikací a jasnocitem lidem zkoumání, objevování, propojování a tvoření uvolněnějšího, svobodnějšího, radostnějšího života. Průvodkyně, která zprostředkovává skrze čtení čaker a telepatickou komunikaci se zvířaty nové prožitky hlubšího propojení se sebou uvnitř i vně člověka, hlubší propojení s říší zvířat a přírody.